ข่าวดี! เพิ่มเงินเดือนให้ อสม. จาก 1พัน เป็น 1,500บาท

Sponsored Ad

อนุทิน ไฟเขียวเพิ่มค่าตอบแทน 500 บาทให้ อสม และมอบงบ ให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล

  • เพิ่มเงินให้ อสม. 500฿
  • ให้งบ 2 แสน / 1 รพ. สต.

จากที่นายอนุทินเผยว่า มีงบประมาณ 45,000 ล้านบาทที่ทางรัฐจะใช้ในการบริหาร 2 โครงการนี้โดยจะใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด

1.โครงการเพิ่มค่าตอบแทนให้ อสม.
จาก ปกติ อสม. จะได้รับเงินเดือนที่ 1,000 บาท พร้อมปรับขึ้นอีก 500 บาท เป็น 1,500 บาท/เดือนให้ ตั้งแต่ มีนาคม 2563 – กันยายน 2564 (คาดจะทบให้ในเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2563)

2.โครงการเพิ่มศักยภาพให้ รพ. สต.
อัดงบให้ 200,000 บาท / รพ. สต. เพื่อให้ไปซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ เพราะจะต้องทำงานร่วมกับ อสม. ในการให้บริการประชาชนในพื้นที่

 

ข่าวดี! เพิ่มเงินเดือนให้ อสม. จาก 1พัน เป็น 1,500บาท
Sponsored Ad
Scroll to top