ไม่ต้องลงทะเบียน! เยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 พัน เร่งทำหลักเกณฑ์-ลดจ่ายซ้ำซ้อน

Sponsored Ad

ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่! เยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 พันบาท 13 ล้านคน พม.เร่งทำหลักเกณฑ์ร่วมกับกกระทรวงการคลัง ลดการจ่ายเยียวยาซ้ำซ้อน

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยความคืบหน้าภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ได้รับเงินเยียวยา 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ได้แก่ เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประมาณ 13 ล้านคน ว่า เบื้องต้นต้องรอมติครม.เป็นลายลักษณ์อักษรมา ถึงจะการประชุมร่วมกับกระทรวงการคลัง เพื่อจัดทำรายละเอียดต่อไป

ทั้งนี้ หลักการเยียวยาดังกล่าว ประชาชนไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ แต่ใช้บัญชีของประชาชนที่ได้รับเงินสวัสดิการของรัฐอยู่แล้ว ได้แก่ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เงินผู้พิการ และเงินผู้สูงอายุ ซึ่งครั้งนี้จะให้เพิ่มเข้าไป

[expander_maker id=”2″ more=”อ่านต่อ” less=”ช่อนเนื้อหา”]

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้พม.กำลังจัดทำหลักเกณฑ์และรายละเอียดร่วมกับกระทรวงการคลัง โดยมีหลักการในการเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ว่า จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับ 3 สวัสดิการข้างต้น ที่ยังไม่ได้รับสิทธิเงินเยียวยา 5 พันบาทของรัฐบาลมาก่อน เพื่อไม่เป็นการเยียวยาซ้ำซ้อน ในประเด็นนี้เองทำให้ต้องจัดทำหลักเกณฑ์อย่างรอบคอบ และเป็นที่มาของความล่าช้า

[/expander_maker]

 

ไม่ต้องลงทะเบียน! เยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 พัน เร่งทำหลักเกณฑ์-ลดจ่ายซ้ำซ้อน
Sponsored Ad
Scroll to top