ตรวจสอบสิทธิ์ “เยียวยาเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์” รับเงินวันไหนบ้าง เช็กได้เลย

Sponsored Ad

ตรวจสอบสิทธิ์ www.เยียวยาเกษตรกร.com เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ไม่ได้รับสิทธิ์เพราะสาเหตุใด ส่วนคนได้รับสิทธิ์จะได้เงินวันไหนบ้าง เช็กได้เลย

จากมาตรการเยียวยาเกษตรกร ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทยอยโอนเงินเยียวยารายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. 2563 ให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.63 ที่ผ่านมา โดยเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์นั้นจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการ ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน”

[expander_maker id=”2″ more=”อ่านเพิ่มเติม” less=”ช่อนเนื้อหา”]

ทั้งนี้ แฟนเพจ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แนะนำขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร สำหรับ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์” ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ ทั้ง 2 รอบ ดังนี้

รอบแรก

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียน และปรับปรุงข้อมูลก่อน 30 เม.ย. 63 ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้ส่งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ รอบแรก ตัดยอด 30 เม.ย.63 ไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรียบร้อยแล้ว

 1. ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมปศุสัตว์ ผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) จะได้รับสถานะ “มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่เข้าเกณฑ์รอบแรก (ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย.63)”
 2. สามารถ “ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร” ได้ที่www.moac.go.th โดยกรอกเฉพาะ เลขประจำตัวประชาชน หากเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์แล้วจะพบ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ขึ้นว่า “ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรฯ” (เป็นฐานข้อมูลเกษตรกรที่สศก.ตรวจสอบกับกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3.3 ล้านราย)

กลุ่มที่ 2 ขึ้นว่า “ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรฯ แต่อยู่ระหว่างการตรวจความซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน” (อยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์กับกระทรวงการคลัง จำนวน 3.4 ล้านราย) กลุ่มนี้ ให้เข้ามาตรวจสอบระบบได้อีกครั้งวันที่ 21 พ.ค.63 หากผ่านแล้วจะเปลี่ยนสถานะเป็น “ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรฯ” กรณีขึ้นว่า ไม่ได้รับสิทธิ์ ระบบจะแจ้งสถานะให้ว่าเพราะเหตุใด

กรณีขึ้นว่า “ไม่พบข้อมูลของท่าน” อาจมีสาเหตุ ดังนี้

 • ท่านลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานอื่น ที่ไม่ใช่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง
 • ท่านลงทะเบียนเกษตรกรในระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค.63 ข้อมูลของท่านจะยังไม่เข้าสู่ระบบ และอยู่ระหว่างการพิจารณาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ท่านไม่ได้ลงทะเบียนเกษตรกร
 1. หากมีสถานะ “ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรฯ”สามารถตรวจสอบบัญชีที่จะรับเงิน ที่เมนู “เยียวยาเกษตรกร. com” หรือ (คลิกที่นี่) หากยังไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. ให้รีบแจ้งบัญชีธนาคารอื่นได้เลย
 2. ทำการตรวจสอบ สถานะผลการโอนเงิน ที่เมนู “เยียวยาเกษตรกร.com” หรือ (คลิกที่นี่) ได้ทุกวันอย่างไรก็ตาม รอบแรก คาดว่าจะได้รับเงินเยียวยาภายใน 25 พ.ค. 63

รอบสอง

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียน และปรับปรุงข้อมูลระหว่าง 1-15 พ.ค. 2563 (กรมปศุสัตว์จะส่งรายชื่อรอบสอง ที่ผ่านการตรวจสอบทั้งหมด ไปให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในวันที่ 22 พ.ค.63)

 1. ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมปศุสัตว์ ผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่)จะได้รับสถานะ “มีรายชื่อ อยู่ใน บัญชีรายชื่อเกษตรกรที่เข้าเกณฑ์รอบสอง ข้อมูลในช่วง 1-15 พ.ค.63 (รอยืนยันตรวจสอบอีกครั้ง วันที่ 23 พ.ค.63)”ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 63 เป็นต้นไป
 2. ท่านสามารถ “ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร” ได้ที่www.moac.go.th ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 63 เป็นต้นไป โดยกรอกเฉพาะเลขประจำตัวประชาชน

กรณีขึ้นว่า “ไม่ได้รับสิทธิ์” ระบบจะแจ้งสถานะว่าเพราะเหตุใด

กรณีขึ้นว่า “ไม่พบข้อมูลของท่าน” อาจเกิดจากสาเหตุ ดังนี้

 • ท่านลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานอื่น ที่ไม่ใช่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง
 • ท่านลงทะเบียนเกษตรกรในระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค. 2563 ข้อมูลของท่านจะยังไม่เข้าสู่ระบบ และอยู่ระหว่างการพิจารณาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ท่านไม่ได้ลงทะเบียนเกษตรกร
 1. หากมีสถานะ “ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรฯ” ในวันที่ 28 พ.ค.63 สามารถตรวจสอบบัญชีที่จะรับเงิน ที่เมนู “เยียวยาเกษตรกร.com” หรือ (คลิกที่นี่) หากยังไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. ให้รีบแจ้งบัญชีธนาคารอื่นได้เลย
 2. ทำการตรวจสอบ สถานะผลการโอนเงิน ที่เมนู “เยียวยาเกษตรกร.com” หรือ (คลิกที่นี่) ได้ทุกวัน โดยรอบสอง คาดว่าจะได้รับเงินเยียวยาตั้งแต่ 30 พ.ค. 63 เป็นต้นไป

[/expander_maker]

ตรวจสอบสิทธิ์ “เยียวยาเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์” รับเงินวันไหนบ้าง เช็กได้เลย
Sponsored Ad
Scroll to top