มาแล้ว! ขั้นตอนการลงทะเบียน เพื่อรับข้าวสารอาหารแห้ง จากมูลนิธิกระจกเงา

Sponsored Ad

เฟสบุ๊คเพจของ มูลนิธิกระจกเงา ได้โพสต์ภาพขั้นตอน การลงทะเบียน เพื่อขอรับข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมตอบทุกข้อสงสัย วิธีลงทะเบียนรับกล่องแบ่งปันโดยโครงการอาสามาเยี่ยม หน้าตา ข้อมูล ที่ต้องกรอกมีอะไร ทำอย่างไรบ้าง ดังนี้ :

เมื่อคลิ๊กลิงค์ http://mirror.or.th/regis/indexregis.php เข้าไป จะมีรายละเอียดให้กรอกข้อมูลดังนี้

[expander_maker id=”2″ more=”อ่านเพิ่มเติม” less=”ช่อนเนื้อหา”]

  1. หน้าแรกจะปรากฎข้อความตามภาพหมายเลข 1 ระบุขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่กำลังเผชิญหน้ากับความยากลำบาก และต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษเท่านั้น หากคุณคือคนกลุ่มนี้ และยังไม่เคยลงทะเบียนรับกล่องแบ่งปันมาก่อน สามารถกดแถบสีเขียว แถบแรก

2.ในกรณีที่คุณเคยลงทะเบียนรับกล่องแบ่งปันสำเร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้รับกล่อง สามารถติดตามสถานะได้ในแถบที่สอง ทั้งนี้หากคุณเคยลงทะเบียนรับกล่องแบ่งปันแล้ว จะไม่สามารถขอรับกล่องแบ่งปันได้อีก เนื่อง   จากขณะนี้มีผู้เ ดื อ ดร้อนเป็นจำนวนมาก มูลนิธิจึงขอสงวนสิทธิ์ให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือก่อน

3.หลังจากกดแถบสีเขียว “ลงทะเบียนรับกล่องแบ่งปัน โดยโครงการอาสามาเยี่ยม” แล้ว จะปรากฎภาพตามรูป 2 – 4

4.กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง โดยอ่านข้อความที่ให้กรอกโดยละเอียด โดยเฉพาะตัวหนังสือสีแดง

5.ในส่วนของที่อยู่ ตามภาพที่ 2 เพื่อให้ผู้จัดส่งสามารถจัดส่งได้แม่นยำ กรุณาระบุข้อมูลที่อยู่โดยระเอียด กรณีที่อยู่ในกรุงเทพฯ หากที่อยู่มีซอยให้ระบุเลขซอย หากมี “แยก” ให้ใส่ข้อมูล “แยก” หากไม่มีให้เลือกปุ่ม “ไม่มีซอย” หากมีที่อยู่ต่างจังหวัด โปรดระบุ “หมู่” ที่อยู่ด้วย

6.ในส่วนเบอร์ติดต่อกลับ ตามภาพที่ 3 หลังกรอกแล้ว ให้ตรวจเช็คเบอร์ให้ถูกต้อง หากไม่มีเบอร์โทร หรือใส่ผิด จะไม่สามารถจัดส่งได้

7.เพื่อให้ทีมงานสามารถตรวจสอบความเ ดื อ ด ร้อนได้ หากอยู่ในสถานะว่างงาน กรุณาแจ้งอาชีพสุดท้ายก่อนว่างงาน และโปรดระบุสถานการณ์ความเ ดื อ ด ร้อน เพื่อประกอบการพิจารณา

8.มูลนิธิยินดีให้ความช่วยเหลือกรณีมีเด็กเล็ก เด็กอ่อน หรือผู้ ป่ ว ย ติดเตียง โปรดถ่ายรูปเพื่อยืนยันข้อเท็จจริง สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ให้ข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น

9.หากครอบครัวไม่ได้มีเด็กเล็ก เด็กอ่อน ผู้ ป่ ว ย ติดเตียง แต่มีความเดื อด ร้อน อยู่จริง มูลนิธิพร้อมให้ความช่วยเหลือ คุณสามารถข้ามการตอบคำถามในส่วนนี้ได้เลย

10.กรณีมีเด็กอ่อนในบ้าน โปรดระบุยี่ห้อนม สูตร และอายุเด็กให้ชัดเจน มูลนิธิจะพยายามจัดส่งให้ตามรายละเอียดที่ระบุ

11.กรณีมีผู้ ป่ ว ยติดเตียง หรือผู้ พิ ก า ร ต้องการใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ โปรดระบุไซต์ที่ต้องการ

12.ผู้ลงทะเบียนทุกราย จำเป็นต้องถ่ายภาพบัตรประจำตัวประชาชนให้ทีมงานเห็นรายละเอียดหน้าบัตรให้ชัดเจน

13.กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นพี่น้องชาวมุสลิม โปรดระบุ เพื่อทีมงานจัดอาหารแห้งได้เหมาะสม

14.ทุกข้อที่ให้กรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์ดอกจันทร์สีแดง ( * ) ผู้ลงทะเบียนโปรดตรวจสอบว่าลงครบทุกถ้วน มิเช่นนั้นการลงทะเบียนจะไม่สมบูรณ์

15.เมื่อตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กด “ลงทะเบียน” ที่แถบสีเขียวจะมีข้อความขึ้นว่าลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ย้ำอีกครั้ง มูลนิธิกระจกเงายินดีบรร เ ทาความเดื อ ด ร้ อ น ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างสุดกำลัง แต่ทรัพยากร ข้าวสารอาหารแห้งมีจำนวนจำกัด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจำกัดความช่วยเหลือในจำนวน 300 ครอบครัวต่อวันเท่านั้น

ในกรณีที่คุณได้รับผลกระทบ แต่ยังสามารถดูแลตนเอง และครอบครัวได้ โปรดเอื้อเฟื้อโอกาสนี้แก่ผู้ที่กำลังเผชิญหน้ากับความยากลำบาก และต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ

กล่องแบ่งปัน โครงการอาสามาเยี่ยม

มูลนิธิกระจกเงา #กล่องแบ่งปันโดยโครงการอาสามาเยี่ยม #โควิด19

ขอบคุณข้อมูลจาก : ขมูลนิธิกระจกเงา

[/expander_maker]

มาแล้ว! ขั้นตอนการลงทะเบียน เพื่อรับข้าวสารอาหารแห้ง จากมูลนิธิกระจกเงา
Sponsored Ad
Scroll to top