รีบดู! มาแล้วตารางวันที่การจ่ายเงิ.น อาจรับสูงสุด 2,600 ถึง 6,900 บา.ท

Sponsored Ad

เฟสบุ๊คเพจ ใต้ฟ้าเดียวกัน บัตรคนจน สวัสดิการแห่งรัฐ ข่าวสารชาวบ้าน ข่าวสารเกษตรกร รายงานให้ทราบเกี่ยวกับตารางเงินเข้า เบี้ยหลัก เบี้ยโควิด เบี้ยกลุ่มเปราะบาง เดือนมิถุนายน (รับเบี้ยกลุ่มเปราะบาง2งวด เมษายน และ พฤษภาคม) เดือนนี้รับเงิน 2,600 บาท – สูงสุดอาจจะ 6,900 บาท* (ขึ้นอยู่กับมติความเห็นชอบ ครม)

[expander_maker id=”2″ more=”อ่านเพิ่มเติม” less=”ช่อนเนื้อหา”]

ตารางเงินเข้าตารางเงินเข้าประจำเดือนมิถุนายน 2563 เด็กแรกเกิด, ผู้สูงอายุ , ผู้พิการ

 

รัฐบาลเตรียมจ่าย” เงินเยียวยา “ให้แก่” กลุ่มเปราะบาง “เดือนละ 1,000 บาทต่อเนื่อง 3 เดือนเพิ่มอีก 13 ล้านคนเริ่มเดือนมิถุนายนนี้

  • หลังจากมาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยา 5,000 บาทในโครงการเราไม่ทิ้งกันได้มีการทยอยจ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องโดยความคืบหน้าของโครงการได้ดำเนินไปกว่า 99% แล้วโดยมีผู้ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา 15 ล้านคนซึ่งกระทรวงการคลังจ่ายเงินเยียวยาครบแล้วทั้ง 15 ล้านราย
  • ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม. เสนอให้จ่ายเงินเยียวยาแก่กลุ่มเปราะบางจำนวน 13 ล้านราย
  • สำหรับกลุ่มเปราะบางในความหมายของกระทรวงสาธารณสุขให้นิยามว่าหมายถึงคนที่ขาดหลักประกันพื้นฐานทางสังคมในการดำรงชีวิตเข้าไม่ถึงบริการทางสังคมเดิมเรียกว่ากลุ่มด้อยโอกาส

การข่ายเงินเยียวยาให้กับกลุ่มเปราะบาง 13 ล้านรายแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

  • เด็กแรกเกิดถึง 6 ปีที่มีฐานะยากจนจำนวน 4 ล้านราย
  • ผู้สูงอายุจำนวน 66 ล้านราย
  • ผู้พิการจำนวน 2 ล้านราย

ทั้งนี้การจ่ายเงินเยียวยาให้กับกลุ่มเปราะบางนั้นจะดำเนินการจ่ายให้รายละ 1,000 บาทต่อเดือนเพิ่มจากเงินอุดหนุนเดิมที่จ่ายอยู่แล้วระยะเวลาในการจ่าย 3 เดือนตั้งแต่พฤษภาคม-กรกฎาคมโดยจะเริ่มจ่ายในเดือนมิถุนายนซึ่งจะทบเงินจากเดือนพฤษภาคมไปด้วยในการเริ่มจ่าย

ทำให้กลุ่มเปราะบางดังกล่าวจะได้รับเงินเยียวยารวม 2,000 บาทและเดือนกรกฏาคมอีก 1,000 บาทรวมทั้งหมด 3,000 บาทโดยใช้วงเงินรวมประมาณ 3.9 หมื่นล้านบาทจาก พ.ร.ก. กู้เงิน

ตารางรับเงินเบี้ยหลักประจำเดือน

  • เด็กแรกเกิดรับเงินอุดหนุนจากภาครัฐเดือนละ 600 บาท
  • ผู้สูงอายุรับเงินช่วยเหลือเดือนละ 600-1000 บาท
  • ผู้พิการรับเงินช่วยเหลือเบี้ยพิการเดือนละ 800 บาท

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : ใต้ฟ้าเดียวกัน บัตรคนจน สวัสดิการแห่งรัฐ ข่าวสารชาวบ้าน ข่าวสารเกษตรกร

[/expander_maker]

รีบดู! มาแล้วตารางวันที่การจ่ายเงิ.น อาจรับสูงสุด 2,600 ถึง 6,900 บา.ท
Sponsored Ad
Scroll to top