ผ่อนปรนระยะ 3 ศบค. ลดเวลาเคอร์ฟิว – ปิดห้าง 3 ทุ่ม – ปลดล็อกโรงหนัง ฟิตเนส

Sponsored Ad

เปิดรายละเอียด มาตรการผ่อนคลายระยะ 3 มีอะไรบ้าง ศบค. คลายล็อกกิจการและกิจกรรมเพิ่มเติมอีกเพียบ แถมลดเวลาเคอร์ฟิว ดูรายละเอียดชัด ๆ ที่นี่เลย

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 การแถลงข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เผยมาตรการผ่อนคลายระยะ 3 แก่กิจกรรมและกิจการต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดเพื่อป้องกันโควิด 19 ดังต่อไปนี้

[expander_maker id=”2″ more=”อ่านเพิ่มเติม” less=”ช่อนเนื้อหา”]

 1. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต(ก) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 น.(ข) ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ จำกัดพื้นที่รวมไม่เกิน 20,000 ตารางเมตร และเปิดถึงเวลา 21.00 น.(ค) สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง งดเว้นการจัดกิจกรรมที่มีคนมาชุมนุมหนาแน่นและไร้ระเบียบ(ง) ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม สำหรับบุรุษหรือสตรี ให้บริการรายละไม่เกิน 2 ชั่วโมง และไม่มีผู้นั่งรอในร้าน

  (จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน เปิดเพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการนัดหมาย จัดสรร แจกจ่ายเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน รวมถึงเตรียมความพร้อมสถานที่ตามมาตรฐานสาธารณสุข

 1. กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ(ก) คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย(ข) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า (งดอบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำแบบรวม และนวดใบหน้า ยกเว้นกิจกรรมการอาบน้ำ กิจการอาบอบนวด)(ค) สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส (จำกัดจำนวนผู้เล่นแบบรวมกลุ่ม งดอบตัว และอบไอน้ำแบบรวม)(ง) สนามกีฬา เพื่อออกกำลังกายหรือฝึกซ้อม ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล (ไม่มีการแข่งขัน มีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 10 คน ไม่นับผู้เล่น)

  (จ) สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน (เฉพาะการออกกำลังกายหรือการฝึกซ้อม)

  (ฉ) สถาบันลีลาศ หรือสอนลีลาศ

  (ช) สระน้ำ เพื่อการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำในบึง เช่น เจ็ตสกี ไคท์เซิร์ฟ เครื่องเล่นประเภทบานาน่าโบ๊ท (ต้องไม่เป็นการแข่งขัน และจำกัดจำนวนผู้เล่น)

  (ซ) โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ (ผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 200 คน) โรงมหรสพเปิดเฉพาะลิเก ลำตัด การแสดงพื้นบ้าน (งดแสดงดนตรี คอนเสิร์ต)

  (ณ) สวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ (จำกัดผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่ม)

  มาตรการบังคับใช้กฎหมายที่ยังคงไว้

  1. ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทั้งทางบกน้ำและอากาศ

  2. ปรับระยะเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานเป็นเวลา 23.00 น. ถึง 03.00 น.

  3. ให้สามารถเดินทางข้ามจังหวัดภายใต้มาตรการที่ราชการกำหนด

  4. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ให้เปิดดำเนินการไม่เกินเวลา 21.00 น.

ประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการ

– มาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับพนักงานบริการและผู้ใช้บริการ และรายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนตามแนวทางที่กำหนด

– ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรม เช่น ลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ ระบบการเรียนการสอน การจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว นำไปสู่การป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพ

– ทุกกิจการและกิจกรรม จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้า-ออกสถานที่ และเพิ่มมาตรการที่ใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน

[/expander_maker]

ผ่อนปรนระยะ 3 ศบค. ลดเวลาเคอร์ฟิว – ปิดห้าง 3 ทุ่ม – ปลดล็อกโรงหนัง ฟิตเนส
Sponsored Ad
Scroll to top