ไม่ต่อโปรฯ ลดค่าไฟ – ใช้ไฟฟ รี เหตุหน้าฝนคนใช้ไฟน้อย มิ.ย. นี้ ค่าไฟปกติ !

Sponsored Ad

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เผยยังไม่มีนโยบายต่ออายุลดค่าไฟฟ้า ที่กำลังจะสิ้นสุดสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ ชี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน คนเริ่มใช้ไฟน้อย เพราะอากาศไม่อบอ้าวแล้ว

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ยังไม่มีนโยบายต่ออายุมาตรการช่วยเหลือเรื่องค่าไฟฟ้าที่จะครบกำหนดในเดือนพฤษภาคมนี้ ทั้งการยกเว้นการเก็บค่าไฟผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย และส่วนลดสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วย ที่ให้จ่ายค่าไฟเท่ากับยอดการใช้ไฟเดือนกุมภาพันธ์

รวมถึงส่วนลด 50 เปอร์เซ็นต์ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 800-3,000 หน่วย, ส่วนลด 30 เปอร์เซ็นต์ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 3,000 หน่วย และการลดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสุทธิที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มลงอีก 3 เปอร์เซ็นต์ ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม

 

ทั้งนี้ แม้ที่ประชุม ครม. จะเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก 1 เดือน คือ สิ้นสุดเดือนมิถุนายน ก็ตาม เนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน อากาศจะไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนเดือนเมษายน ประชาชนจะเริ่มใช้ไฟฟ้าลดลง

นายสนธิรัตน์ ระบุว่า มาตรการดังกล่าวออกมาเพราะก่อนหน้านี้ประชาชนต้องทำงานที่บ้านตามนโยบายของรัฐบาล ทำให้การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แต่เดือนหน้าจะเข้าสู่ความปกติ จึงอยากเตือนให้ประชาชนใช้ไฟให้คุ้มค่า เปิดดูคู่มือการประหยัดไฟ

ทั้งนี้ วงเงินการเยียวยาลดภาระค่าไฟฟ้าทั้ง 2 มาตรการ คือ มาตรการใช้ไฟฟรีและลดราคา 30-50 เปอร์เซ็นต์ ดูแล 22 ล้านครัวเรือน ใช้วงเงินไป 23,688 ล้านบาท ส่วนมาตรการลดค่าไฟฟ้า 3 เปอร์เซ็นต์ ใช้ไปประมาณ 5,610 ล้านบาท

ไม่ต่อโปรฯ ลดค่าไฟ – ใช้ไฟฟ รี เหตุหน้าฝนคนใช้ไฟน้อย มิ.ย. นี้ ค่าไฟปกติ !
Sponsored Ad
Scroll to top