เยียวยาเกษตรกรเช็กเลย เ งินเข้าแล้ว หลังโอนเพิ่มอีก 2 ล้านราย

Sponsored Ad

 ตรวจสอบสิทธิ์ www.เยียวยาเกษตรกร.com หลังจากวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เช็กเลยเงินเข้าแล้ว ด้านกระทรวงเกษตรฯ โอนเงินเพิ่มอีก 2 ล้านราย หลายคนเงินเข้าแล้ว

จากกรณีที่รัฐบาลได้มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19ผ่านเว็บไซต์เยียวยาเกษตรกร ซึ่งที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ซึ่งรับหน้าที่โอนเงินให้เกษตรกรนั้น ได้โอนเงินให้เกษตรกรในกลุ่มแรกจนเกือบครบแล้ว

 

วันที่ (28 พฤษภาคม 2563) ธ.ก.ส. จะโอนเงินให้เกษตรกร เพิ่มอีก 2 ล้านราย ซึ่งจากการตรวจสอบในโลกออนไลน์พบว่า วันนี้หลายคนได้รับเงินเยียวยาก้อนแรกแล้ว โดยเฉพาะคนที่เมื่อตรวจสอบแล้วเจอสถานะรอตรวจสอบสิทธิ์ สถานะก็เปลี่ยนแล้วเช่นกัน

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้โอนเงินให้กับเกษตรกร ไปแล้วกว่า 23,600 ล้านบาท และคาดว่าจะทยอยโอนเงินให้กลุ่มแรกจนครบในวันที่ 29 พฤษภาคม นี้ ส่วนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย กรมสรรพสามิตที่ปลูกยาสูบ และสำนักงานอ้อยและน้ำตาล คาดว่ากระทรวงเกษตรฯ จะส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส. ได้ในวันที่ 27 พฤษภาคม และ  ธ.ก.ส. จะโอนเงินให้ได้ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม

เยียวยาเกษตรกรเช็กเลย เ งินเข้าแล้ว หลังโอนเพิ่มอีก 2 ล้านราย
Sponsored Ad
Scroll to top