ครม.แจกให้อีก 3,000 บาท เยียวย าเด็ก,คนแก่,คนพิการ 13 ล้านคน

Sponsored Ad

คณะรัฐมนตรี จัดแจกให้อีก 3,000 บาท เยียวยาเด็ก,คนแก่,คนพิการ 13 ล้านคน ชี้รับซ้ำซ้อนเราไม่ทิ้งกัน และเยียวยาเกษตรกรได้

ในวันที่ 26 พฤษภาคม น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติในหลักการเพื่อเยียวยากลุ่มเปราะบาง จำนวน 13 ล้านราย รายละ 1,000 บาท รวม 3,000 บาท

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ให้กลุ่มเด็กแรกเกิด 1-6 ปี ในครัวเรือนที่ยากจน จำนวน 1.4 ล้านคน

2.ผู้สูงอายุ 9.66 ล้านคน

3.ผู้พิการ 2 ล้านกว่าคน

 

รวมเงินเยียวยา 39,000 ล้านบาท โดยเริ่มจ่ายงวดแรกเดือนมิ.ย. จำนวน 2,000 บาท และเดือนก.ค.จำนวน 1,000 บาท

ทั้งนี้หากกลุ่มเปราะบาง ได้รับเยียวยาซ้ำซ้อนกับมาตรการเยียวยาอื่น ทั้งโครงการเราไม่ทิ้งกัน และเยียวยาเกษตรกร ให้สามารถรับเยียวยากลุ่มเปราะบาง เดือนละ 1,000 บาทได้อีก

ครม.แจกให้อีก 3,000 บาท เยียวย าเด็ก,คนแก่,คนพิการ 13 ล้านคน
Sponsored Ad
Scroll to top