ผู้คนมารอทำเรื่องทบทวนและทวงถามสิทธ์การเยียวย าผู้ว่างงานจาก สปส.ที่ศรีราชา จ.ชลบุรี

Sponsored Ad

ผู้คนที่มารอจับคิวยื่นเรื่องการรับเงินเยียวยา จากสำนักงานประกันสังคม ศรีราชา จ.ชลบุรี วันที่25/5/2563 ซึ่ง จนท. ให้รับบัตรคิว รอบเช้า 200 คน รอบ บ่าย 200 คน จากการสอบถามคนที่มารอรับคิวบางคนมารอตั้งแต่ตี 5 และบางคนยื่นว่างงานตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2563 และยังไม่ได้รับเงินเยียวยา จากประกันสังคม

ในขณะที่เพื่อนร่วมงานบางคนได้รับรอบที่สองแล้ว ซึ่งหลายคนบอกค้างค่าเช่าที่พัก ไม่มีอาหารการกินเพียงพอแล้วเพราะว่างงานมานาน บางคนก็มีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว ซึ่งแต่ละคนต่างมีเหตุผลต่างกันออกไป

ผู้คนมารอทำเรื่องทบทวนและทวงถามสิทธ์การเยียวย าผู้ว่างงานจาก สปส.ที่ศรีราชา จ.ชลบุรี
Sponsored Ad
Scroll to top