วิธียื่นอุทธรณ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การรับเงิน

Sponsored Ad

สำหรับท่านที่อยู่ในกลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์ 4.78 ล้านราย จะทยอยได้รับ SMS แจ้งผลการพิจารณาในช่วงวันที่ 12-14 เมษายน 2563 โดยท่านจะอยู่กลุ่มที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม 1.53 ล้านรายโดยการกรอกแบบสอบถามออนไลน์ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยมีวิธีดังนี้

[expander_maker id=”2″ more=”Read more” less=”Read less”]

1.เข้าไปที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com คลิกไปที่ปุ่ม ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

  1. เมื่อจากนั้นกรอกข้อมูลตามรูปให้ครบตามรุป ต้องตรวจสอบการกรอกหมายเลขให้ถูกต้องก่อนกดยืนยันทุกครั้ง เพราะสงวนสิทธิได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น จากนั้นกด ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

 

โดยท่านจะต้องรีบดำเนินการภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งเพื่อการประมวลผลที่รวดเร็วซึ่งได้เริ่มทยอยส่ง SMS แจ้งผลการพิจารณาแล้วตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563  ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากได้รับการดูแลผลกระทบจาก Covid-19 โดยรัฐบาลผ่านช่องทางอื่น เช่น ข้าราชการ ผู้รับบำนาญ ผู้ได้รับสิทธิ์ประกันสังคม เกษตรกร เป็นต้นหรือกลุ่มที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เช่น นักเรียน นักศึกษา ซึ่งยังคงมิได้ประกอบอาชีพเป็นหลัก และส่วนหนึ่งได้รับการดูแลผ่านช่องทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือกลุ่มที่ยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เช่น ผู้ค้าขายออนไลน์โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ตามที่ได้เริ่มมีกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ถึงการไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากสาเหตุต่างๆ โดยเฉพาะในประเด็นเกษตรกรนั้น ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า เกษตรกรจะมีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทุกปีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการขึ้นทะเบียนจะเป็นราย “ครอบครัว”โดยให้หัวหน้าครอบครัวเป็นคนมาขึ้นทะเบียนและในการกรอกรายละเอียดสมาชิกในครอบครัวจะให้ระบุด้วยว่ามีสมาชิกในครอบครัวกี่คนเป็นใครบ้างและสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยทำเกษตรกรรมมีกี่คนคือใครบ้างที่ผ่านมารัฐบาลใช้ฐานข้อมูลเกษตรกรชุดเดียวกันนี้ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นค่าเพาะปลูกค่าเก็บเกี่ยวค่าปัจจัยการผลิตเป็นต้น

 

หลักเกณฑ์คัดกรองของมาตรการเยียวยา 5,000 บาท

 

ดังนั้นในการคัดกรองของมาตรการเยียวยา 5,000 บาทกำหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบครัวที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยทำเกษตรกรรมถือว่าเป็นกลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านเกณฑ์และจะมีการดูแลโดยมาตรการเยียวยากลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะที่จะออกมาเร็วๆนี้นอกจากนี้ เมื่อปิดรับลงทะเบียนและได้คัดกรองผู้ลงทะเบียนครบถ้วนทั้งหมดแล้ว ซึ่งขณะนี้มีประมาณ 27 ล้านรายจะเปิดให้มีช่องทางการอุทธรณ์ผลการพิจารณาสำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งผู้ที่ผ่านการอุทธรณ์ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครบทั้ง 3 เดือนเช่นเดิมเนื่องจากการให้เงินเยียวยาจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์

อย่างไรก็ตามการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนยังคงจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง โดยจะทยอยแจ้งผลการคัดกรองและโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องตลอดทุกวันทำการโดยในรอบที่ 2 จะเริ่มทยอยส่ง SMS แจ้งผลและโอนเงินเยียวยาในช่วงวันที่ 13-14 เมษายน 2563 ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์ประมาณ 6 แสนราย โดยกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองโดยเร็วที่สุด เพื่อให้คนทำงานที่เดือดร้อนจากสถานการณ์ Covid-19 ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันการณ์

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ที่ เพจFACEBOOK เราไม่ทิ้งกัน ออกมาโพสต์ข้อความว่า ทำไมไม่ได้ 5,000? จัดอยู่กลุ่ม”เกษตรกร” ระบบคัดกรอง AI พิสูจน์ว่า คุณ คือ บุคคลที่อยู่ในครอบครัวทำการเกษตรซึ่งได้ลงทะเบียนกับหน่วยงานการเกษตรต่างๆ AI คัดกรองและใช้ฐานข้อมูล?ทุกปีจะมีการขึ้นทะบียนผู้ประกอบการอาชีพเกษตรกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวขัองการขึ้นทะบียนจะเป็นราย”ครอบครัว”หัวหน้าครอบครัวเป็นคนขึ้นทะบียนการกรอกรายละเอียดให้ระบุด้วยว่าสมาชิกในครอบครัว ใครที่ช่วยทำเกษตรกรรมหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ระบุรายชื่อสมาชิกครอบครัวที่ช่วยทำการเกษตร หากมีชื่อในทะเบียนเกษตรจะไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

[/expander_maker]

 

วิธียื่นอุทธรณ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การรับเงิน
Sponsored Ad
Scroll to top