นิ้วมือบอกตัวต นของคุณ ยื่นมื อออกมา แล้วสังเกตุว่านิ้วมือมีลักษ ณะอย่างไร

Sponsored Ad

เลือ ก 1 ปล า ยนิ้วก้อยต่ำว่าระดับข้ อแรกของนิ้วนาง

และสุดท้ายข้ อ 3 บ่งบอ กว่าคุณเป็นคนโรแมนติก ใส่ใจคนรอบข้างทุกคนที่ตัวเองรัก หากเจอกับบุคคลแปลกหน้ามักจะเงียบไม่ค่อยพูดจาใดใด จนกล า ยเป็นคนที่ดูเหมือนหยิ่ง แต่ลึกๆ แล้วถ้าได้สนิทด้วยจะเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายมาก หากมีความสุขมักจะพูดตลอ ดเวลา พูดไม่ยอมหยุด

แต่หากคุณเศร้าหรือไม่มีความสุขคุณจะแอบซ่อนตัวอยู่คนเดียวในมุมที่ใครก็เข้าไม่ถึง เก็บความลับ ความรู้สึกเก่ง มักจะเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัว แบ่งปันความสุขและทุ ก ข์ให้กับคนที่ใกล้ชิดและสนิทแบบสุดๆ เท่านั้น จนดูเหมือนเป็นคนที่เข้มแข็ง อ ดทน แต่นั่นกลับทำให้คนรอบข้างเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณได้ย ากมาก

เป็นไงคะ ตรงกับนิสัยลึกๆ ที่ซ่อนอยู่ภายในไหมเอ่ย.. ของพี่อะเครุตรงมากบอ กเลย ลองนำแบบทดสอบนี้ไปเล่นกับเพื่อนกับแฟนดู นะ บางทีเราอาจจะได้รู้ตัวตนที่แท้จริงของเขา จะได้ปรับตัวอยู่ด้วยกันได้อย่ างแฮปปี้มีความสุขยังไงล่ะ

เลือ ก 2 ปล า ยนิ้วก้อยอยู่ในระดับเดียวกับข้ อแรกของนิ้วนาง

หากได้คำตอบตรงกับรูปภาพ 1 บ่งบอ กว่าคุณๆ ทั้งหล า ยเป็นคนที่ดูเป็นมิตร อบอุ่น สบายๆ เป็นตัวของตัวเอง ดูอัธย าศัยดี ชอบหัวเราะเฮฮาต่อหน้าทุกคน แต่ภายใต้เสียงหัวเราะที่ดังตลอ ดนั้น ลึกๆ แล้วมีความเหงาอยู่ในใจเสมอ บ่อยครั้งที่คุณรู้สึกเหมือนอยู่บนโลกกว้างอย่ างโดดเดี่ยว

และมักจะแบกความเหงาไว้คนเดียวอย่ างเงียบๆ และด้วยเหตุนี้ กลุ่มคนประเภทนี้จึงจัดเป็นบุคคลที่มีความอ ดทนสูงมาก ภายนอ กดูเป็นคนแข็งแกร่ง เห็นอ กเห็นใจ แคร์ความรู้สึกผู้อื่นอยู่เสมอ แต่ลึกๆ กลับเป็นคนแอบขี้อาย กลัวความล้มเหลว แต่ถึงอย่ างนั้นก็พร้อมสู้สิ่งต่างๆ อย่ างกระตือรือร้น

เลือ ก 3 ปล า ยนิ้วก้อยสูงกว่าข้ อนิ้วแรกของนิ้วนาง

สำหรับข้ อ 2 บ่งบอ กว่าคุณเป็นนักสู้นักวางแผนที่ดี ชอบทำงานหนัก แถมยังเป็นคนใจกว้าง ไม่คิดเล็กคิดน้อย มักจะสื่ออารมณ์ภายในที่ซ่อนอยู่ผ่ านทางสีหน้าแววต าอยู่เสมอ รู้จักบุญคุณคน

หากใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือก็จะพย าย ามตอบแทนกลับไปตลอ ด ชอบที่จะเผชิญหน้ากับปัญหา ใครดีมาดีตอบ ใครร้ า ยมาร้ า ยกลับ ถือว่าเป็นนักสู้จากธรรมช าติอย่ างแท้จริง

ขอขอบคุณ verrysmilejung

นิ้วมือบอกตัวต นของคุณ ยื่นมื อออกมา แล้วสังเกตุว่านิ้วมือมีลักษ ณะอย่างไร
Sponsored Ad
Scroll to top