มาดูกันท่าทางกำมื อบอ กตัวตนที่แท้จริงของคุณได้ คุณกำมืออย่างไร

Sponsored Ad

1 เอานิ้วโป้งไว้ข้างบน

หากเลือ กข้ อ ข. เวลากำมือเเล้วคุณชอบเอานิ้วโป้งไว้ข้างบน นั่นแปลว่าคุณเป็นคนที่ตื่นตัวอยู่ตลอ ดเวลา ชอบที่จะทำอะไรใหม่ๆอยู่เสมอ คุณชอบที่จะหาความรู้ใหม่ๆ และชอบฝังตัวอยู่ในห้องสมุด

หรือไม่ก็หน้าทีวี ลึกๆแล้ว คุณเป็นคนจิตใจดีและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้คนรอบข้างเสมอ จึงไม่แปลกใจเลยที่คุณจะเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมากมาย พูดได้เลยว่า คนอย่ างคุณนี่แหละที่เกิดมาเป็นผู้นำคน

 

2 เอานิ้วโป้งไว้ข้างๆ

หากเลือ กข้ อ ก. คุณเป็นคนที่พูดจริงทำจริง จริงจังกับการทำอะไร มั่นใจและเห็นคุณค่าในตัวเองมากๆ คุณมีคติประจำใจคือ ทุกคนต่างก็เลือ กเส้นทางของตัวเอง แต่ถึงอย่ างไรคุณก็มีความกลัวที่จะตัดสินใจผิ ดพลาด

เพราะกลัวที่จะเสียความมั่นใจ เพื่อนๆมักจะคิดว่าคุณเป็นคนฉลาด จริงใจ และเด็ดเดี่ยว ใครๆก็มักจะรู้สึกปลอ ดภั ยหากมีคุณอยู่ใกล้ๆ และไม่ว่าจะตัดสินใจทำอะไรมักจะมีคนอื่นคอยสนับสนุนความคิดคุณอยู่เสมอ

 

3 เอานิ้วโป้งไว้ข้างใน

สำหรับใครที่เลือ กข้ อ ง. กำมือในลักษณะแบบนี้ ต้องบอ กว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดเลยทีเดียว คุณรู้จักที่จะพูด แต่ก็ม่ค่อยจะมีมนุษยสัมพันธ์กับใครนัก การมีเพื่อนใหม่ถือเป็นเรื่องที่ย ากมากอีกเรื่องสำหรับคุณ

คนรอบข้างเองก็มักจะรู้สึกเกร็งเมื่อต้องอยู่ใกล้ๆคุณ เพราะคุณเป็นคนไม่ค่อยพูด แต่อย่ างไรเสีย ทุกคนรู้ดีว่าจริงๆแล้ว คุณเป็นคนที่อ่อนโยน มาก และเมื่อเวลาเกิดปัญหาขึ้น คุณจะเป็นคนที่มองสาเหตุของปัญหาออ กและแก้มันที่ต้นเหตุ ใครๆ

ก็ต่างเชื่อ การตัดสินใจของคุณทั้งนั้น ถึงแม้จะเป็นคนเงียบๆ แต่คุณก็ชอบการท่องเที่ยวมาก สิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดก็คือ ใครซักคนที่จะมาเข้าใจโดยไม่ต้องการคำอธิบายใดๆ

ลักษณะการกำมือเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่บ่งบอ กว่าคนคนนั้นเป็นคนเช่นไร เรายังต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบ และดูคนให้นานๆก่อนตัดสินใจว่าเขาเป็นคนเช่นไร

 

4 นิ้วโป้งอยู่ข้างบนและงอนขึ้น

คนที่เลือ กข้ อ ค. การกำมือในลักษณะแบบนี้ แสดงให้เห็นว่าค่อนข้างจะเป็นคนที่เจียมเนื้อเจียมตัว หล า ยครั้งที่คนอื่น มองว่าคุณเป็นหนอนหนังสือ แต่ความจริงแล้วคุณคือคนรอบคอบและมีความใฝ่เรียนอยู่ในตัว

คุณต้องการจะหาคำตอบในทุกๆเรื่องบนโลกใบนี้ ถึงแม้บางเรื่องจะเป็นเรื่องที่ย ากจะทำความเข้าใจ คุณเป็นคนมีจิตนาการค่อนข้างสูง บางครั้งออ กจะมากไปสักนิด

ขอขอบคุณ โคตรดีจ้า

มาดูกันท่าทางกำมื อบอ กตัวตนที่แท้จริงของคุณได้ คุณกำมืออย่างไร
Sponsored Ad
Scroll to top